ترجمه مقاله تحمل خطا در شبکه های حسگری بیسیم با استفاده از رویکرد تنظیم مصرف برق واگذاری و دینامیک

ترجمه مقاله تحمل خطا در شبکه های حسگری بیسیم با استفاده از رویکرد تنظیم مصرف برق واگذاری و دینامیک

ترجمه مقاله تحمل خطا در شبکه های حسگری بیسیم با استفاده از رویکرد تنظیم مصرف برق واگذاری و دینامیک

این مقاله ترجمه مقاله انگلیسی  Fault tolerance in wireless sensor network using hand-off and
dynamic power adjustment approach می باشد ./

 

سال انتشار : 2013/

انتشارات : ELSEVIER /

تعداد صفحات مقاله انگلیسی :12/

تعداد صفحات فایل ترجمه : 30/

فرمت فایل ترجمه : Word /

 

 

 

  توجه : به همراه ترجمه فایل ارائه هم در قالب پاورپوینت تقدیم شما خواهد شد . /

چکیده

 

شبکه حسگری بی سیم ( ) برای نظارت بر شرایط فیزیکی در مکان های مختلف مانند مناطق جغرافیای، زمین های کشاورزی، ساختمان های اداری، کارگاه های صنعتی و میدان های جنگی، نصب و بکار گرفته می شوند. WSN ها، در معرض انواع خرابی ها بخاطر خطرات زیست محیطی مختلف مانند تداخل و خرابی درونی (مانند خرابی باتری، خرابی پردازنده، خرابی فرستنده گیرنده و غیره قرار می گیرند). در چنین وضعیتی، داده های حسگری شده را نمی توان به درستی به مرکز داده انتقال داد و هدف اصلی پیاده سازی WSN ها حاصل نمی شود. از آنجایی که نظارت بر شبکه به صورت پیوسته از طریق یک اپراتور دستی دشوار است، گره های درون WSN نیاز است قادر به غلبه بر خرابی ها و انتقال داده های حسگری شده به ترتیب صحیح به مرکز داده باشند. شبکه -حسگری باید به گونه ای طراحی شود که قادر به شناسایی گره های خراب باشند، تلاش کنند آن خرابی را رفع کنند و قادر به انتقال داده های حسگری شده به مرکز داده ها تحت شرایط خراب یک شبکه باشند و در نتیجه باعث شوند شبکه عاری از خرابی باشند و در نتیجه قابلیت تحمل خطا و خرابی را بهبود بخشند.

 

در این مقاله، یک ایده نوین از یک تحمل خطا مبتنی بر گره اکتیو با استفاده از مدل توان باتری و تداخل ( ) در WSN برای شناسایی گره های خراب با استفاده از مدل توان باتری و مدل تداخل، پیشنهاد می کنیم. تحمل خطا در هنگام توان کم باتری ، از طریق مکانیزم واگذاری طراحی می شود، در این حالت گره خراب گره همسایه که بیشترین توان را دارد انتخاب می کند و همه خدماتی که قرار بود توسط گره خراب انجام شوند به آن گره مجاور محول می کند. تحمل خطا در برابر تداخل بوسیله مکانیزم تنظیم سطح مصرف توان دینامیک با اختصاص شیار زمانی به همه گره های مجاور، فراهم می شود. اگر یک گره خاص بخواهد داده های حسگری شده را انتقال دهد، وارد وضعیت فعال می شود و بسته را با حداکثر توان انتقال می دهد: در غیر اینصورت، وارد وضعیت خواب که حداقل توان دارد و برای دریافت پیام های سلام و حفظ اتصال کافی است، می رود. ارزیابی عملکرد از طریق شبیه سازی از نظر نسبت تحویل بسته، بالاسری کنترل بالاسری حافظه و تاخیر بازیابی خطا، آزمون می شود. نتایج خود را با آشکار سازی خطا در شبکه های حسگر بیسیم (  ها) برای معیارهای عملکردی مختلف مقایسه کردیم و دریافتیم که  عملکرد بهتری در مقایسه با  داشت.