ترجمه مقاله : AVR کاهش ترافیک حافظه با بازسازی مقدار تقریبی

ترجمه مقاله : AVR کاهش ترافیک حافظه با بازسازی مقدار تقریبی

ترجمه مقاله : AVR کاهش ترافیک حافظه با بازسازی مقدار تقریبی

این مقاله ترجمه مقاله انگلیسی AVR: Reducing Memory Traffic with Approximate Value Reconstruction  می باشد ./

 

سال انتشار : 2017/

تعداد صفحات مقاله انگلیسی :11/

تعداد صفحات فایل ترجمه : 31/

فرمت فایل ترجمه : Word /

 

مقاله اصلی را به زبان انگلیسی می توانید رایگان ازاینجا دریافت فرمایید /

 

 

چکیده

 این مقاله بازسازی مقدار تقریبی (AVR)، یک معماری برای فشرده سازی حافظه تقریبی را توصیف می کند. AVR ترافیک حافظه برنامه هایی که تقریب ها را در مجموعه داده های خود تحمل (tolerate) می کنند، کاهش می دهد. به این ترتیب، از پهنای باند تراشه خاموش بصورت کارآمدتر بهره می گیرد که به طور قابل توجهی عملکرد سیستم و کارایی انرژی را بهبود می بخشد. AVR بلوک های حافظه را با استفاده از نمونه گیری تاخیر کم فشرده می کند که از شباهت بین مقادیر همسایه بهره می برد و در پیاده سازی ما به نسبت فشرده سازی تهاجمی 16: 1 میرسد. معماری AVR از طرح فشرده سازی ما برای به حداکثر رساندن اثر آن و به حداقل رساندن هزینه های آن به وسیله (یک) محل همکاری در داده های فشرده و غیر فشرده در آخرین سطح کش (LLC(دو) اداره کردن برکناری LLC بطور موثر،(سه) پیگیری بلوک های حافظه که بصورت بد فشرده شده اند و (چهار) اجتناب از آلودگی LLC با داده های فشرده شده ناخواسته، پشتیبانی میکند. برای برنامه های کاربردی که تقریب تهاجمی را در بخش های بزرگی از داده های خود تحمل(tolerate) می کنند، AVR ترافیک حافظه را تا 70٪ کاهش می دهد، زمان اجرای آن تا 55٪ و هزینه های انرژی تا 20٪، خطای کمتر از 1٪ را به خروجی برنامه می دهد.