ترجمه مقاله مسیریابی تسک(کار) حساس به هزینه و تامین منابع در ابرهای توزیع شده جغرافیایی

ترجمه مقاله مسیریابی تسک(کار) حساس به هزینه و تامین منابع در ابرهای توزیع شده جغرافیایی

ترجمه مقاله مسیریابی تسک(کار) حساس به هزینه و تامین منابع در ابرهای توزیع شده جغرافیایی

این مقاله ترجمه مقاله انگلیسی Cost-Sensitive Task Routing and Resource Provisioning in Geo-distributed Clouds می باشد ./

 

سال انتشار : 2017/

انتشارات : IEEE/

تعداد صفحات مقاله انگلیسی :6/

تعداد صفحات فایل ترجمه : 24/

فرمت فایل ترجمه : Word /

 

مقاله اصلی را به زبان انگلیسی می توانید رایگان ازاینجا دریافت فرمایید /

 

 

چکیده

. بسیاری از انواع مختلف برنامه های کاربردی به طور همزمان در مراکز داده فعلی (DCs) اجرا می شوند. برای ارائه هزینه کم و عملکرد بهبود یافته، هر برنامه کاربردی به طور معمول در DC های توزیع شده مستقر شده اند. تسک های (کارها) کاربران در سراسر جهان در ابتدا از طریق ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISPs) که داده ها را بین DC های توزیع شده و کاربران ارائه می دهند، حرکت می­کنند. با این حال، ظرفیت و هزینه پهنای باند ISP های مختلف متغیر است. علاوه بر این، هزینه انرژی DC های چندگانه واقع در مکانهای مختلف جغرافیایی متفاوت است. با رشد تسک ها(کارها)، انرژی فراهم کننده DC و هزینه پهنای باند ISP بسیار زیاد است و همچنان افزایش می یابد. بنابراین، با توجه به تفاوت هزینه های انرژی و پهنای باند در مکانهای مختلف جغرافیایی، به حداقل رساندن هزینه کل ارائه دهندگان DCبسیار سخت است. بنابراین برای مقابله با این مشکل، این مقاله یک رویکرد مسیریابی تسک(کار) حساس به هزینه را پیشنهاد می کند که می تواند به طور مشترک انتخاب بهینه ISP های موجود را برای تسک های ورودی و تعداد بهینه سرورهای روشن در هر DC را مشخص کند. در نهایت، شبیه سازی با تسک ها در مرکز داده گوگل نشان می دهد که رویکرد مسیریابی تسک حساس به هزینه پیشنهاد شده می تواند به طور موثر هزینه های ارائه دهنده DC را کاهش دهد و باعث افزایش کارایی سیستم در مقایسه با برخی از روش های معمول زمان بندی شود.